• Πληροφορίες
  • Πληκτρολογήστε τον αριθμό της ταινίας γνησιότητας που βρίσκεται επικολλημένη στη συσκευασία φαρμάκου που κρατάτε για να ελέγξετε την εγκυρότητά της, συνεπώς και την εγκυρότητα της φαρμάκου που αγοράσατε. Προσέξετε μην πληκτρολογήσετε εκ παραδρομής τον γραμμικό κώδικα του φαρμάκου, ο οποίος ξεκινάει πάντα από 280. Ο αριθμός ταινίας γνησιότητας ξεκινάει από το έτος εκτύπωσής της (09, 10, 12 κ.λπ.) και αποτελείται από 12 ψηφία.
    Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθότητα των δεδομένων διότι εισάγονται στο σύστημα από τις εμπλεκόμενες φαρμακευτικές εταιρίες με δική τους αποκλειστική ευθύνη.
    Version 1.0 (2013-05-14)